ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

ทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ทำเนียบนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

ที่ ชื่อ-นามสกุล ระยะเวลา
1. นายฤทัย สังขวัฒนะ พ.ศ. 2527 - 2527
2. นายกรีชา พฤทธิสาลิกร พ.ศ. 2527 - 2530
3. นายสุขุม จีนพงศ์ พ.ศ. 2530 - 2531
4. นายนิพัทธ์ นวาระสุทธิกุล พ.ศ. 2531 - 2532
5. นายฤทัย เลิศเกียรติดำรง พ.ศ. 2532 - 2534
6. นายเอกลาภ รัตนรุจ พ.ศ. 2534 - 2534
7. นายอุทัย อุทัยศรี พ.ศ. 2537 - 2539
8. นายสมบัติ อู่ตะเภา พ.ศ. 2539 - 2541
9. นายเสมา จาตกานนท์ พ.ศ. 2541 - 2543
10. นายบุญเชิด จันทร์วัฒนะ พ.ศ. 2544 - 2550
11. นายหาญศักดิ์ วัลลศิริ พ.ศ. 2550 - 2550
12. นางอัจฉรา สงวนพงศ์ พ.ศ. 2550 - 2553
13. นางสาวฉวีวรรณ ชัยกิจมงคล พ.ศ. 2554 - 2559
14. นางมนทิรา เชิดชู พ.ศ. 2559 - 2561
15.

16.

17.
นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์

นางสาวลลิตา อรรถพิมล

นางสาวอัจฉรา โพธิ์พันธุ์
พ.ศ. 2561 - 2565

พ.ศ. 2565 - 2567

พ.ศ. 2567 - ปัจจุบัน

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 23 กุมภาพันธ์ 2567 16:38:32
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าาอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-270660-1
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ