ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 2 เข้าชมวันนี้
  • 297 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,345 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
เลขที่ 60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-270660-1
โทรสาร : 053-270661

ข่าว/กิจกรรม/ประชาสัมพันธ์

ยินดีต้อนรับ

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ 

ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

---- ข้อความต้อนรับ ----

ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

12 ตุลาคม 2563
***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ***
29 กันยายน 2563
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วม พิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
29 กันยายน 2563
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โครงการ คบจ. เชียงใหม่ ?ร่วมแฮงร่วมใจ๋ ? พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชีย งใหม่ (กาดนัดวิถีชุมชนออนใต้)
29 กันยายน 2563
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุม คณะทา งานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประจา พื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 4/2563
28 สิงหาคม 2563
การจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
28 สิงหาคม 2563
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทางาน ครอ. ณ เขตปลอดอากร บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จากัด

เอกสารเผยแพร่ทั่วไป

12 ตุลาคม 2563 15:03:39
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง
20 สิงหาคม 2563 11:56:09
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 13/2563
26 มีนาคม 2563 16:07:17
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 7/2563 เรื่อง ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดของกลาง
20 มีนาคม 2563 14:33:20
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 4/2563
4 มีนาคม 2563 10:58:43
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 2/2563
21 กุมภาพันธ์ 2563 10:21:43
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง ครั้งที่ 1/2563

ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้าง

29 กันยายน 2563 16:22:09
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
29 กันยายน 2563 16:20:57
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564
3 กุมภาพันธ์ 2563 15:19:28
ประกาศกรมศุลกากร เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาดไม่ต่ำกว่า 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค็บ ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรกนิกส์ (e-bidding)
29 ตุลาคม 2562 11:13:03
ประกาศด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ที่ 6/2562 เรื่องการขายทอดตลาดของกลาง
23 พฤษภาคม 2562 15:00:55
ประกาศกรมศุลกากร เรื่องประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารแฟลตพักอาศัยเจ้าหน้าที่ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่

เว็บลิงค์ที่น่าสนใจ

 

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ