ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 359 เข้าชมเดือนนี้
  • 23,350 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
เลขที่ 60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-270660-1
โทรสาร : 053-270661

ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ(Service Counter)23 พฤษภาคม 2562180
2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Green Customs เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี 13 มิถุนายน 256286
3 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ทำลายของกลางตู้เกมส์ไฟฟ้า28 มิถุนายน 256293
4 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ7 สิงหาคม 2562111
5 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256214 สิงหาคม 256284
6 กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ เชิญนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน7 สิงหาคม 2562140
7 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 256220 สิงหาคม 256272
8 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport SecurityCommittee) 21 สิงหาคม 2562118
9 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 7 แฟ้มคดี รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท21 สิงหาคม 256288
10 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 15 แฟ้มคดี รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท2 กันยายน 256297
11 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ?สภากาแฟเชียงใหม่?25 กันยายน 2562124
12 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline15 สิงหาคม 2562103
13 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการและตัวแทนออกของในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร23 สิงหาคม 2562163
14 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีแห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ. 256226 กันยายน 2562120
15 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ?นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์?3 ตุลาคม 2562100
16 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 256280
17 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/25624 พฤศจิกายน 256283
18 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Regional Intelligence Liaison Office 13 พฤศจิกายน 256291
19 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการรักษาการปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport Secuity Committee)8 มกราคม 256393
20 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ เรือนจำจังหวัดลำพูน 24 กุมภาพันธ์ 256381
21 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทางานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจาพื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 1/256324 กุมภาพันธ์ 2563124
22 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม นำด้วยศาสนา24 กุมภาพันธ์ 256391
23 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าเป็นเกียรติในงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่28 กุมภาพันธ์ 256372
24 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 6 มีนาคม 256389
25 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม -ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day-6 มีนาคม 2563106
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ15 ตุลาคม 256284
27 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง15 ตุลาคม 2562112
28 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 18 ตุลาคม 256286
29 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจรับพัสดุ โครงการรับเครื่องเอ็กซเรย์ CT Scan12 มีนาคม 2563122
30 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport Facilitation Committee)12 มีนาคม 2563116
31 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 13 แฟ้มคดี มูลค่ากว่า 4 แสนบาท19 มีนาคม 2563161
32 ~ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ~ WCO ได้จัดทำคู่มือในการจำแนกประเภทพิกัดสินค้าทางการแพทย์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เผยแพร่ให้ทางประเทศสมาชิกทราบ ตามเอกสารแนบ20 มีนาคม 2563100
33 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ Big cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID 1925 มีนาคม 2563129
34 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 1925 มีนาคม 256398
35 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-1926 มีนาคม 2563126
36 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ?ปลูกต้นไม้ ปลูกสัมพันธ์สามัคคี? 7 เมษายน 2563102
37 Big cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID 19 ที่บ้านพักด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่10 เมษายน 2563128
38 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ22 เมษายน 256390
39 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางมอบหมายการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ22 เมษายน 256390
40 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จากสภานกงสุลใหญ่จีน ณ นครเชียงใหม่24 เมษายน 256398
41 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และลำพูน (รอบที่ 1)29 เมษายน 256389
42 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ให้แก่ส่วนราชการ29 เมษายน 256386
43 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน (รอบที่ 2-3)5 พฤษภาคม 2563101
44 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมติดตามและสังเกตุการณ์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินทบทวนมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง7 พฤษภาคม 2563111
45 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้ง "ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ" บริเวณหน้าที่ทำการด่านฯ14 พฤษภาคม 256393
46 ผู้บริหารสำนักงานภาค ธนาคารกรุงไทย จ.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการ 'ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ'14 พฤษภาคม 256399
47 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน (รอบที่ 4 ,5 และ 6)15 พฤษภาคม 256395
48 บริษัท?สยาม เอ็กซ์เพรส เดลิเวอรี่?จำกัด / DHL เชียงใหม่ -ช้างคลาน ร่วมสนับสนุนโครงการ CSR ?ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ? ดทม.18 พฤษภาคม 2563119
49 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สานักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว5 มิถุนายน 256393
50 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ เรือนจำจังหวัดลำพูน 5 มิถุนายน 2563100
51 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์16 มิถุนายน 256397
52 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน ครอ. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเขตปลอดอากร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 25 มิถุนายน 256389
53 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่30 มิถุนายน 256394
54 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์30 มิถุนายน 256389
55 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 146 ปี กรมศุลกากร (4 กรกฎาคม 2563)7 กรกฎาคม 256374
56 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ?นายจารุภัทร รัตนเสรี?9 กรกฎาคม 2563223
57 **ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วม ประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมรินรดา รีสอร์ทเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่**21 กรกฎาคม 256370
58 ^^ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม CSR ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)^^21 กรกฎาคม 256392
59 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563***23 กรกฎาคม 256374
60 ^^^ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่^^^23 กรกฎาคม 256375
61 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลางเศียรพระพุทธรูป และหน้ากากเศียรพระพุทธรูป จานวน 20 รายการ ให้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 กรกฎาคม 256381
62 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)***7 สิงหาคม 256369
63 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ20 สิงหาคม 256357
64 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256320 สิงหาคม 256361
65 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ท่าอากาศยานลาปาง และประชุมหารือกับสานักงานจังหวัดลาปาง20 สิงหาคม 256358
66 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ทาการฯ20 สิงหาคม 256374
67 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทางาน ครอ. ณ เขตปลอดอากร บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จากัด28 สิงหาคม 256369
68 การจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่28 สิงหาคม 256380
69 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุม คณะทา งานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประจา พื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 4/256329 กันยายน 256366
70 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โครงการ คบจ. เชียงใหม่ ?ร่วมแฮงร่วมใจ๋ ? พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชีย งใหม่ (กาดนัดวิถีชุมชนออนใต้)29 กันยายน 256352
71 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วม พิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่29 กันยายน 256361
72 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ***12 ตุลาคม 256367
73 @@@ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัด กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563@@@27 ตุลาคม 256357
74 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2563*** 9 ธันวาคม 256355
75 +++ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563+++ 9 ธันวาคม 256359
76 ++การประชาสัมพันธ์สิทธิประโยชน์คลังสินค้าทัณฑ์บน ผ่าน QR CODE++5 มกราคม 256447
77 **ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่**5 กุมภาพันธ์ 256455
78 &&&ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม"โครงการเปลี่ยนชุมชน เป็นห้องประชุม ในที่ราชพัสดุ" จังหวัดเชียงใหม่&&&5 กุมภาพันธ์ 256442
79 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในงานครบรอบ 33 ปี ท่าอากาศยานเชียงใหม่***7 มีนาคม 256442
80 @@@ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้กับนักศึกษาจากคณะบริหารธุรกิจและศิลป์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา@@@9 มีนาคม 256437
81 &&&รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประชุมติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในกำกับกระทรวงการคลังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่&&&9 มีนาคม 256430
82 +++ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2564+++23 มีนาคม 256440
83 ===ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีมอบสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ตามโครงการ ?ธนารักษ์ประชารัฐ?===23 มีนาคม 256441
84 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องใน วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 25641 เมษายน 256445
85 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์***7 เมษายน 256458
86 @ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุมรับมอบนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ชายแดน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 @25 พฤษภาคม 256437
87 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบเข็มกลัด ?I got my covid-19 vaccine? ของท่าอากาศยานเชียงใหม่***20 มิถุนายน 256444
88 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะทำงาน ครอ.ดทม.ตรวจเยี่ยม ณ บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ เอ็ม จำกัด30 มิถุนายน 256440
89 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา "มีแล้วแบ่งปัน" ณ โรงพยาบาลบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน30 มิถุนายน 256433
90 +++ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากรครบรอบ 147 ปี+++5 กรกฎาคม 256448
91 ===ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุมแผนฉุกเฉินท่าอากาศยานเชียงใหม่===8 กรกฎาคม 256456
92 การขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ชำรุดหรือเสื่อมสภาพและหมดความจำเป็นต้องมีไว้ใช้ในราชการ27 กันยายน 256447
93 ของตกค้างเป็นของต้องกำกัด27 กันยายน 256415
94 นางระพีพรรณ ไทยจงรักษ์ นายด่านศุลกากร ท่าอากาศยานเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ด่านฯ เชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมต้อนรับ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ด้านสื่อสารการตลาด) และตรวจความพร้อมของสนามบินเชียงใหม่เพื่อเ4 ตุลาคม 256441
95 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมเตรียมความพร้อมเพื่อเปิดเมืองเชียงใหม่รับนักท่องเที่ยว (CHARMING Chiang Mai)***29 ตุลาคม 256415
96 ###ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมนำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความพร้อมในการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ###1 พฤศจิกายน 256412
97 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทำงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประจำพื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 1/2565*** 17 ธันวาคม 25647
98 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงใหม่ (คบจ.)***17 ธันวาคม 25649
99 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม ๕ ธันวามหาราช จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2564***17 ธันวาคม 256420
ผลลัพท์ทั้งหมด 99 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าาอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-270660-1
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ