ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

กฎหมายและพิธีการศุลกากร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 1 เข้าชมวันนี้
  • 382 เข้าชมเดือนนี้
  • 16,840 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
เลขที่ 60 ม.3 ถ.มหิดล ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
หมายเลขโทรศัพท์ 053-270660-1
โทรสาร : 053-270661

ข่าวด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่


ที่PINรายละเอียด วันที่ จำนวนผู้เข้าชม
1 @@@ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัด กิจกรรมเนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563@@@27 ตุลาคม 256314
2 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดให้บริการเที่ยวบินระหว่างประเทศ***12 ตุลาคม 256317
3 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุม คณะทา งานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ประจา พื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 4/256329 กันยายน 256313
4 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรม โครงการ คบจ. เชียงใหม่ ?ร่วมแฮงร่วมใจ๋ ? พัฒนาเศรษฐกิจและวัฒนธรรมวิถีชุมชนออนใต้ อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชีย งใหม่ (กาดนัดวิถีชุมชนออนใต้)29 กันยายน 256313
5 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วม พิธีส่งมอบและเปิดใช้อาคารจอดรถยนต์ ท่าอากาศยานเชียงใหม่29 กันยายน 256313
6 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทางาน ครอ. ณ เขตปลอดอากร บริษัท ครัวการบินกรุงเทพเชียงใหม่ จากัด28 สิงหาคม 256327
7 การจัดกิจกรรมการจัดการองค์ความรู้ (KM) ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่28 สิงหาคม 256325
8 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธี ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ20 สิงหาคม 256321
9 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 256320 สิงหาคม 256320
10 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจสอบพื้นที่ท่าอากาศยานลาปาง และประชุมหารือกับสานักงานจังหวัดลาปาง20 สิงหาคม 256322
11 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรมจิตอาสา ปรับภูมิทัศน์โดยรอบที่ทาการฯ20 สิงหาคม 256320
12 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชินีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ซึ่งจัดโดย ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จากัด (มหาชน)***7 สิงหาคม 256331
13 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลางเศียรพระพุทธรูป และหน้ากากเศียรพระพุทธรูป จานวน 20 รายการ ให้แก่ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่24 กรกฎาคม 256327
14 ***ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28กรกฎาคม 2563***23 กรกฎาคม 256337
15 ^^^ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องรับรอง ชั้น 1 อาคารอานวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่^^^23 กรกฎาคม 256335
16 **ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วม ประชุม คณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมรินรดา รีสอร์ทเชียงใหม่ อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่**21 กรกฎาคม 256329
17 ^^ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคม CSR ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม ผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์ (เชียงใหม่)^^21 กรกฎาคม 256331
18 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ต้อนรับผู้อำนวยการส่วนควบคุมทางศุลกากร ?นายจารุภัทร รัตนเสรี?9 กรกฎาคม 256374
19 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม CSR เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 146 ปี กรมศุลกากร (4 กรกฎาคม 2563)7 กรกฎาคม 256330
20 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม Kick Off การตรวจสถานประกอบการโลจิสติกส์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่30 มิถุนายน 256336
21 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเรื่องแนวทางการเบิกจ่ายค่าตอบแทนให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้พิทักษ์สิทธิ์30 มิถุนายน 256334
22 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมคณะทำงาน ครอ. ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมเขตปลอดอากร บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็คโทรนิคส จำกัด (มหาชน) 25 มิถุนายน 256341
23 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรภูพิงคราชนิเวศน์16 มิถุนายน 256338
24 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบครุภัณฑ์สานักงาน ประเภท เครื่องปรับอากาศ ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบลดอนแก้ว5 มิถุนายน 256335
25 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ เรือนจำจังหวัดลำพูน 5 มิถุนายน 256339
26 บริษัท?สยาม เอ็กซ์เพรส เดลิเวอรี่?จำกัด / DHL เชียงใหม่ -ช้างคลาน ร่วมสนับสนุนโครงการ CSR ?ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ? ดทม.18 พฤษภาคม 256357
27 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน (รอบที่ 4 ,5 และ 6)15 พฤษภาคม 256339
28 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดตั้ง "ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ" บริเวณหน้าที่ทำการด่านฯ14 พฤษภาคม 256339
29 ผู้บริหารสำนักงานภาค ธนาคารกรุงไทย จ.เชียงใหม่ ร่วมสนับสนุนโครงการ 'ตู้ปันสุข ปันน้ำใจ'14 พฤษภาคม 256337
30 นายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมติดตามและสังเกตุการณ์กับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประเมินทบทวนมาตรการเฝ้าระวังและตรวจคัดกรอง7 พฤษภาคม 256344
31 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และ ลำพูน (รอบที่ 2-3)5 พฤษภาคม 256339
32 ผู้พิทักษ์สิทธิ์ ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อมูล จ.เชียงใหม่ และลำพูน (รอบที่ 1)29 เมษายน 256348
33 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลางที่ตกเป็นของแผ่นดิน ให้แก่ส่วนราชการ29 เมษายน 256341
34 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ รับมอบหน้ากากอนามัยและเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ จากสภานกงสุลใหญ่จีน ณ นครเชียงใหม่24 เมษายน 256338
35 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมคณะทำงานประจำช่องทางเข้าออกประจำด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ22 เมษายน 256331
36 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมรับฟังการชี้แจงแนวทางมอบหมายการปฏิบัติงานของทีมผู้พิทักษ์สิทธิ์ระดับอำเภอ22 เมษายน 256335
37 Big cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID 19 ที่บ้านพักด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่10 เมษายน 256336
38 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ?ปลูกต้นไม้ ปลูกสัมพันธ์สามัคคี? 7 เมษายน 256334
39 มาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-1926 มีนาคม 256349
40 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ Big cleaning พร้อมฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID 1925 มีนาคม 256341
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ กับมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของไวรัส COVID 1925 มีนาคม 256339
42 ~ขอประชาสัมพันธ์ค่ะ~ WCO ได้จัดทำคู่มือในการจำแนกประเภทพิกัดสินค้าทางการแพทย์สำหรับป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 เผยแพร่ให้ทางประเทศสมาชิกทราบ ตามเอกสารแนบ20 มีนาคม 256328
43 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 13 แฟ้มคดี มูลค่ากว่า 4 แสนบาท19 มีนาคม 256346
44 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ตรวจรับพัสดุ โครงการรับเครื่องเอ็กซเรย์ CT Scan12 มีนาคม 256337
45 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมคณะกรรมการอำนวยความสะดวกท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport Facilitation Committee)12 มีนาคม 256336
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมวาระเร่งด่วน เกี่ยวกับสถานการณ์โรคไวรัส COVID-19 6 มีนาคม 256333
47 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม -ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day-6 มีนาคม 256330
48 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าเป็นเกียรติในงานครบรอบ 32 ปี การดำเนินงาน ท่าอากาศยานเชียงใหม่28 กุมภาพันธ์ 256320
49 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ส่งมอบของกลาง ให้แก่ เรือนจำจังหวัดลำพูน 24 กุมภาพันธ์ 256323
50 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะทางานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนประจาพื้นที่ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ครอ. ดทม.) ครั้งที่ 1/256324 กุมภาพันธ์ 256352
51 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการ กระทรวงการคลัง คุณธรรม นำด้วยศาสนา24 กุมภาพันธ์ 256324
52 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการการรักษาการปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport Secuity Committee)8 มกราคม 256337
53 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุม Regional Intelligence Liaison Office 13 พฤศจิกายน 256233
54 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ครั้งที่ 5/25624 พฤศจิกายน 256228
55 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว วันพุธที่ 23 ตุลาคม 2562 24 ตุลาคม 256226
56 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้าย วันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 18 ตุลาคม 256229
57 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระ15 ตุลาคม 256228
58 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง15 ตุลาคม 256234
59 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมต้อนรับผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ?นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์?3 ตุลาคม 256232
60 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสปีแห่งการบรมราชาภิเษก พ.ศ. 256226 กันยายน 256227
61 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรม ?สภากาแฟเชียงใหม่?25 กันยายน 256224
62 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 15 แฟ้มคดี รวมมูลค่ากว่า 8 แสนบาท2 กันยายน 256227
63 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดประชุมพบปะผู้ประกอบการและตัวแทนออกของในเขตประกอบการเสรีและเขตปลอดอากร23 สิงหาคม 256232
64 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการรักษาความปลอดภัย ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ (Airport SecurityCommittee) 21 สิงหาคม 256232
65 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ทำลายของกลางจำนวน 7 แฟ้มคดี รวมมูลค่ากว่า 2 แสนบาท21 สิงหาคม 256223
66 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาชี้แจงทิศทางการดำเนินงานของ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปีงบประมาณ 256220 สิงหาคม 256224
67 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดห้องจำลองปฏิบัติการทางการบิน CMRU Airline15 สิงหาคม 256225
68 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 256214 สิงหาคม 256232
69 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ร่วมงานเลี้ยงต้อนรับ7 สิงหาคม 256235
70 กงสุลใหญ่แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ณ นครเชียงใหม่ เชิญนายด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการและการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวจีน7 สิงหาคม 256232
71 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ ได้ทำลายของกลางตู้เกมส์ไฟฟ้า28 มิถุนายน 256231
72 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Green Customs เพิ่มพื้นที่สีเขียวด้วยการปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมศุลกากร ครบรอบ 145 ปี 13 มิถุนายน 256234
73 เรื่อง การปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านเคาน์เตอร์บริการ(Service Counter)23 พฤษภาคม 256249
ผลลัพท์ทั้งหมด 73 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าาอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-270660-1
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ