ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

พรบ.อาหาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขั้นตอนการขอใบอนุญาต

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 แจ้งช่องทางการแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์สุขภาพก่อนการนำเข้าผ่านระบบคำขอกลาง NSW7 มิถุนายน 2560 12:25:25137
2 ขั้นตอนการขออนุญาตนำเข้าอาหาร6 มิถุนายน 2560 14:11:16138
3 หลักกฎหมายเกี่ยวกับ อาหาร ยา เครื่องสำอาง6 มิถุนายน 2560 14:09:49145
4 ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่นำเข้า/การขอรับเลขสารบบผลิตภัณฑ์/การแสดงฉลาก6 มิถุนายน 2560 14:09:05177
5 คู่มือเกี่ยวกับการขออนุญาตินำหรือสั่งอาหารเข้ามาในราชอาณาจักร6 มิถุนายน 2560 14:07:49166
6 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.25566 มิถุนายน 2560 14:06:30155
7 กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ.25226 มิถุนายน 2560 14:05:51138
8 พรบ.อาหาร พ.ศ.25226 มิถุนายน 2560 14:05:09249
ผลลัพท์ทั้งหมด 8 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าาอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-270660-1
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ