ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่
Chiangmai Airport Customs House
 

พื้นที่ความรับผิดชอบ

พื้นที่ความรับผิดชอบ

  • จังหวัดเชียงใหม่ 12,027.353 ตร.กม.
  • (ยกเว้นเขตพื้นที่รับผิดชอบของด่านศุลกากรเชียงดาว อ.แม่แตง, อ.เชียงดาว,อ.พร้าว อ.เวียงแหง, อ.ไชยปราการ, อ.ฝาง และ อ.แม่อาย)
  • จังหวัดลำพูน ? 4,505.882 ตร.กม.
  • จังหวัดลำปาง 12,533.961 ตร.กม.
  • จังหวัดแพร่ ? 6,538.59 ตร.กม.
รวม ? 35,605.786 ? ?ตร.กม.
 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 เมษายน 2562 13:14:27
จำนวนผู้เข้าชม : 365
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ด่านศุลกากรท่าาอากาศยานเชียงใหม่
60 หมู่ที่3 ถนน มหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
หมายเลขโทรศัพท์ : 053-270660-1
อีเมล์ : -

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ ของด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ - สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3
ลิขสิทธิ์ 2015 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและคลังข้อมูล สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลการ